اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

برگزاری مجمع عمومی عادی به طورفوق‌العاده اتاق مشترک ایران و عراق

اتاق مشترک چهارشنبه 20/Bahman/1400 09:46

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را به صورت آنلاین و حضوری ۲۳ اسفند ساعت ۱۴ در اتاق ایران برگزار می‌کند.

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مجمع عمومی عادی به طورفوق‌العاده اتاق مشترک ایران و عراق دوشنبه ۲۳ اسفند در اتاق ایران به صورت مجازی و حضوری برگزار می‌شود.

دستور جلسه این مجمع به شرح زیر است:

۱-        ارائه و تصویب گزارش عملکرد هیات مدیره اتاق مشترک در سال ۱۳۹۹

۲-        ارائه و تصویب گزارش مالی و بازرس سال ۱۳۹۹

۳-        بررسی و تصویب بودجه سالانه

۴-        تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۵-        تعیین ورودی و حق عضویت سالانه اعضا

۶-        انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره

۷-        انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل 

۸-        انتخاب حسابرس رسمی

۹-        بررسی و اتخاذ تصمیم در سایر موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده باشد

در این راستا توجه به نکات زیر لازم است:

-           منظور از اعضای معتبر اتاق، آن دسته از اعضاست که :

ورودی و حق عضویت سالانه اتاق مشترک را برابر مصوبات مجمع عمومی پرداخت کرده باشند.

حداقل سه ماه از عضویت آنها در اتاق مشترک سپری شده باشد.

عضو معتبر یکی از اتاق‌های سراسر کشور باشند.

-           شرایط نامزدهای هیات مدیره:

حداقل یک سال از عضویت آنها در اتاق مشترک سپری شده باشد( صورت‌حساب واریزی حداقل دو سال منتهی به مجمع باید در پرونده موجود باشد).

چنان‌چه نامزد هیات‌مدیره، نماینده شخص حقوقی به غیر از مدیرعامل باشد، باید هم‌زمان با درخواست نامزدی، صورت‌جلسه هیات مدیره دال بر تایید نامزدی خود را به اتاق ایران ارائه کند.

درخواست نامزدی و سایر مدارک موردنیاز وفق بند ۱ و ۲ را حداکثر تا قبل از ده روز مانده به تاریخ مجمع به اتاق ایران ارسال کند. 

عضو معتبر یکی از اتاق‌های سراسر کشور باشد.

-           نحوه حضور اعضا و نامزدهای هیات مدیره و بازرس:

هر شخص فقط می‌تواند به نمایندگی یا وکالت(محضری) از دو عضو اتاق، برای رای‌دهی در مجمع حضور یابد.

در مورد افرادی که به عنوان نماینده شخص حقوقی برای رای‌دهی در مجمع حضور خواهند داشت، همراه داشتن معرفی‌نامه رسمی شرکت بر روی سربرگ با امضای مدیرعامل و مهر شرکت الزامی است.

در مورد افرادی که به عنوان وکیل شخص حقیقی برای رای‌دهی در مجمع حضور می‌یابند، باید وکالت‌نامه محضری در روز مجمع ارائه کنند.

نامزدهای هیات مدیره یا بازرس باید اصالتاً و یا فقط با ارائه وکالت‌نامه محضری با تصریح تجویز وکالت نامزدی در وکالت‌نامه، در مجمع حضور یابند.