اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

عدم دریافت کپی مدارک از اشخاص در هنگام ارائه خدمات بانکی

بخشنامه ها چهارشنبه 04/Esfand/1400 15:12

بانکها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقيقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 275741‏‏/98 مورخ 16‏‏/08‏‏/1398 موضوع ابلاغ مصوبه هشتمين جلسه مورخ 10‏‏‏‏/06‏‏‏‏/1398 شورای عالی مقابله و پيشگيری از جرايم پولشويی و تأمين مالي تروريسم، "کليه اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويی موظفند در شناسايی  اشخاص حقيقی، مشخصات هويتی اعلام شده از سوی شخص حقيقی را با اصل مدارک تطبيق داده و پس از احراز هويت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دريافت کد رهگيری تاييد کنند. بديهی است نگهداری کد رهگيری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است."

همچنین بخشنامه شماره 123819‏‏/99 مورخ 25‏‏/04‏‏/1399 ناظر بر تاکید بر اجرای بخشنامه فوق‌الذکر و ارسال ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر «پذيرش و جايگزينی استعلام الکترونيکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دريافت تسهيلات، درخواست صدور و تحويل دسته‌چک»، به آگاهی می رساند باتوجه به گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه‌های یاد شده، اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می‌کنند.

از این رو ضمن تأکید مجدد بر لزوم اجرای ابلاغیه‌هایی که پیشتر به آنها اشاره شد و اعلام اینکه دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت می‌کند، مقتضی است، مراتب به واحدهای ذيربط بانک یا مؤسسه اعتباری غيربانکی ابلاغ و ‌بر حسن اجرای آن نظارت شود.‏‏‏‏