اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

انتشار فهرست پروژه های سرمایه گذاری قرقیزستان

اقتصادی چهارشنبه 22/Ordibehesht/1400 13:36

طبق اطلاع واصله از سفارت قرقیزستان در تهران ، فهرست پروژه های سرمایه گذاری  در حوزه انرژی ، کشاورزی وصنعت در کشور قرقیزستان منتشر شد .