اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

انتشار کرایه حمل محموله گوگرد ترانزیتی

اقتصادی شنبه 25/Ordibehesht/1400 10:28

شرکت راه آهن  جمهوری اسلامی ایران کرایه حمل محموله گوگرد ترانزیتی را اعلام نمود .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز کرایه حمل محموله گوگرد ترانزیتی با استفاده از واگن های فله بر از ایستگاه سرخس به بندرعباس از تاریخ 99/12/21 الی 1400/03/31 به شرح این جدول خواهد بود .

مبدا

مقصد

نوع حمل

نوع واگن

نرخ هرتن فرانک سوئیس

ملاحظات

واگن دولتی

واگن خصوصی

 

سرخس

بندرعباس

ترانزیت

فله بر

35

28

حداقل وزن مورد محاسبه 55 تن در هر واگن و بارگیری بیش از 55 تن وزن حقیقی با مد نظر داشتن کسر تن، یک تن کامل در نظر گرفته می شود .