اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

عموری: وزارت نفت باید پاسخگوی توقف صادرات محصولات ایرانی از مرز چذابه به عراق باشد

اتاق اهواز دوشنبه 22/Farvardin/1401 09:37

 دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: برای چندمین بار، نحوه فعالیت جایگاه سوخت در مرز چذابه باعث اعتصاب رانندگان کامیون‌های عراقی شده و این موضوع باید پیگیری شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری  با تاکید بر ضرورت تسریع در فرآیند تخلیه و بارگیری کالاهای صادراتی در مرزها بخصوص در ایام گرم سال اظهارداشت: کامیون‌های عراقی برای بارگیری کالاهای صادراتی باید وارد محل بارانداز در مرز چذابه شوند؛ در همین هنگام همزمان با ورود این کامیون‌ها، متولیان جایگاه سوخت باک گازوئیل کامیون‌های عراقی را پلمب می‌کنند.

وی پلمب باک گازوئیل کامیون‌های عراقی را در راستای پیشگیری از قاچاق احتمالی سوخت عنوان‌کرد و افزود: در هنگام خروج کامیون ها از بارانداز ، باک پلمب شده این وسایل نقلیه در دو نوبت از سوی متولیان جایگاه و هنگ مرزی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: در صورتی که این کامیون‌ها در محل جایگاه سوخت گازوئیل دریافت کرده و پلمب باک آنها باز شده باشند، هنگام خروج از بار انداز، مستندات خود را ارائه می‌کنند.

عموری اضافه کرد: علاوه بر اینکه فرآیند فعلی برای پلمب باک سوخت کامیون‌ها بسیار زمان بر است، باید توجه داشت که شرایط فعلی باعث ایجاد ترافیک شدید و کندی تخلیه و بارگیری کالاهای صادراتی به عراق شده است.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی که از سوی جایگاه سوخت و همچنین هنگ مرزی برای بررسی پلمب باک سوخت کامیون‌ها درنظر گرفته شده بسیار محدود هستند گفت: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که این فرآیند برای هر کامیون عراقی بیش ا ۲۰ دقیقه زمان درپی دارد که همین موضوع باعث بروز ترافیک شدید در بارانداز و اخلال در روند صادرات در مرز چذابه شده است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان‌کرد: از سوی دیگر اگر پلمب باک سوخت کامیون‌های عراقی بدون مستندات مربوطه (سوختگیری در جایگاه) باز شده باشد؛ مشمول پرداخت جریمه است.

عموری یادآورشد: این در حالی است که رانندگان کامیون‌های عراقی وارد شده به بارانداز چذابه که پلمب باک خودروی آنها باز نشده باشد؛ در هر صورت باید مبلغ ۲۵ تا ۷۵ هزار دینار را به جایگاه سوخت پرداخت کنند.

وی بیان‌داشت: اگر رانندگان عراقی چنین مبالغی را به جایگاه سوخت پرداخت نکنند، اجازه خروج از بارانداز را پیدا نخواهند کرد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز آینده تجارت با کشور عراق بخصوص از طریق مرز چذابه را نگران کننده عنوان‌کرد و گفت: باید توجه داشت که چنین موانعی از جمله فرآیند فعالیت جایگاه سوخت در مرز چذابه، تضعیف توسعه صادرات غیرنفتی را درپی دارد.

بر اساس این گزارش، جایگاه سوخت در بارانداز چذابه، هر لیتر گازوئیل را به قیمت ۳۸ هزار ریال به کامیون های عراقی (برابر با قیمت کشور عراق) عرضه می‌کند.