اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اتاق بازرگانی اهواز در حوزه امور مالیاتی به اعضای خود مشاوره های رایگان ارائه می کند

اتاق اهواز دوشنبه 22/Farvardin/1401 13:24

اعضای اتاق بازرگانی اهواز می توانند در روزهای سه شنبه هر هفته با مراجعه به محل اتاق در زمینه امور مالیاتی،  خدمات مشاوره ای دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، در راستای ارائه خدمات مورد نیاز و تسهیل فضای کسب و کار در بخش خصوصی ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز خدمات مشاوره ای در بخش امور مالیاتی ارائه می نماید .

این مشاوره ها توسط جناب آقای دکتر خواجه عطاری  از کارشناسان با سابقه و مجرب در حوزه امور مالیاتی  طی روزهای سه شنبه هر هفته ارائه می‌گردد.

فعالان اقتصادی عضو اتاق، می توانند برای دریافت این مشاوره ها بصورت حضوری به محل اتاق مراجعه نمایند.