اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

توانمندی های کارخانه "کارتن کویر اتحاد" شهر قم به هیات تجاری عراقی ارائه شد

اتاق اهواز سه شنبه 10/Khordad/1401 12:00

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، در جریان حضور هیات تجاری عراقی در استان قم که به همت اتاق بازرگانی اهواز و با همکاری اتاق قم انجام شد، توانمندی های کارخانه "کارتن کویر اتحاد" واقع در شهرک صنعتی شکوهیه قم به اعضای این هیات بلند پایه تجاری معرفی شد.

این کارخانه در عرصه تولید "ورق كارتن چندلا" و همچنین "جعبه كارتن" فعالیت دارد.

در این بازدید، شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز و نائب رئیس اتاق مشترک ایران عراق و همچنین ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی قم هیات تجاری عراقی را همراهی کردند.