اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

ابولفضل خاکی: تجارت با عراق از اولویت های استان قم است

اتاق اهواز چهارشنبه 11/Khordad/1401 09:03

رئیس اتاق بازرگانی قم‌ با تاکید بر اینکه توسعه تجارت و حجم مبادلات با کشور عراق از اهمیت ویژه ای برای ما برخوردار است گفت: تجارت با این کشور از اولویت های فعالان اقتصادی کشور و بخصوص قم محسوب می‌شود.

ابوالفضل خاکی اضافه کرد: با بررسی های کارشناسی که صورت می گیرد، چالش های موجود در تجارت با عراق نیز باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد.

وی افزود: مشکلات حوزه بانکی و حقوقی از اولویت های این بررسی ها است.