اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

عموری: اردبیل می تواند در تکمیل زنجیره ارزش صادرات به عراق نقش آفرینی کند

اتاق اهواز شنبه 14/Khordad/1401 10:27

رئیس اتاق بازرگانی اهواز و نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه ظرفیت های صنعتی قابل توجهی در استان اردبیل وجود  دارد گفت: این استان می تواند در تکمیل زنجیره ارزش صادرات به این کشور را نقش آفرینی زیادی داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، شهلا عموری در بدو ورود هیات تجاری عراقی به استان اردبیل و بازدید  از خطوط تولید شرکت نسیم در شهرک صنعتی شماره یک اردبیل گفت: اعضای این هیات تجاری در زمینه های مختلفی فعالیت دارند؛ بنابراین توافق های تجاری که صورت می گیرد قطعا به افزایش سهم ایران در بازار عراق منجر می‌شود.