اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و انگلیس ۳۱ خرداد برگزار می‌شود

اتاق مشترک دوشنبه 23/Khordad/1401 08:53

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و انگلیس ۳۱ خرداد ساعت ۱۵ در اتاق ایران برگزار خواهد شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و انگلیس روز سه شنبه ۳۱ خرداد ساعت ۱۵ در طبقه ششم اتاق ایران برگزار خواهد شد. در این جلسه استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی درخصوص عملکرد اتاق تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ و تصویب آن، بررسی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و گزارش‌های مالی منتهی به سال ۱۴۰۰ و تصویب آن، بررسی برنامه فعالیت ها و بودجه سال مالی ۱۴۰۱ و تصویب آن ، تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت، انتخاب حسابرس، انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل، تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های اتاق، سایر موارد که در صلاحیت  مجمع عمومی عادی سالیانه باشد، در دستور کار خواهد بود.