اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

پیام رئیس اتاق بازرگانی اهواز به مناسبت روز اصناف

اتاق اهواز چهارشنبه 01/Tir/1401 09:20

اول تیرماه هر سال بعنوان روز ملی اصناف در تقویم کشور ثبت شده که این امر بیانگر اهمیت این نهاد مدنی در رشد و توسعه اقتصاد کشور است.
اصناف ، گسترده ترین و پرجمعیت ترین کسب و کار کشور را تشکیل می دهد از اینرو ، اهمیت تک تک واحدهای منسوب به این نهاد قابل توجه و تاثیرگذار در اقتصاد جامعه تفسیر شده اند . 
اتاق بازرگانی بعنوان متولی تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات در کنار اتاق اصناف که وظیفه تجارت داخلی را بر دوش می کشد، استخوان بندی بخش خصوصی کشور را تشکیل می دهند.
این ۲ اتاق از جهات مختلف نسبت به همدیگر انفکاک ناپذیر هستند و در وظایف ، مکمل همدیگر بشمار می روند.
اینجانب به نمایندگی از بخش خصوصی و قاطبه ی فعالان اقتصادی استان خوزستان، این روز را به خانواده ی بزرگ اصناف کشور و استان تبریک عرض می نمایم و برای این مجموعه ی تلاشگر موفقیت روز افزون تمنا می کنم.

شهلا عموری
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز