اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و امارات ۲۲ تیرماه برگزار می‌شود

اتاق مشترک چهارشنبه 15/Tir/1401 08:23

مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک ایران و امارات ۲۲ تیرماه در ساعات ۱۰ و ۱۱ در اتاق ایران برگزار می‌شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و امارات ساعت ۱۱ صبح در سالن بزرگ طبقه ششم اتاق ایران واقع در خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی(فرصت) شماره ۱۷۵ برگزار خواهد شد.

ارائه و تصویب عملکرد هیات مدیره در سال ۱۴۰۰، ارائه و تصویب گزارش مالی و بازرش ۱۴۰۰، بررسی و تصویب بودجه سالانه، تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و تصویب آن، انتخاب بازرس اصلی و علی البدل، تعیین روزنامه کثیرالانتشار و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد در دستور کار خواهد بود.

همچنین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این اتاق مشترک نیز در همین تاریخ یعنی ۲۲ تیرماه ساعت ۱۰ در سالن بزرگ طبقه ششم اتاق ایران برگزار خواهد شد. ارائه و تصویب عملکرد هیات رئیسه در سال ۹۹، ارائه و تصویب گزارش مالی و بازرش سال ۹۹ و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد در دستور کار این نشست خواهد بود