اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

سیداحسان خاندوزی : خام‌فروشی در هر سطحی باید متوقف شود/ حمایت عملی از سرمایه گذاران با کاستی های زیادی همراه است

اتاق اهواز چهارشنبه 22/Tir/1401 23:15

وزیر اقتصاد در همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کرمان گفت: نقش آفرینی اشخاص حقیقی و حقوقی در فرصت های سرمایه گذاری همواره اهمیت دارد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز خاندوزی افزود: در راستای معرفی فرصت ها و حمایت عملی و واقعی از سرمایه گذاران کاستی های زیادی داریم

وی اظهار داشت: نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دهه گذشته در اقتصاد ایران به حوالی صفر نوسان کرده و ضعیف ترین دوره های سرمایه گذاری اقتصادی را در دهه ۱۳۹۰ شاهد بودیم

خاندوزی افزود: نقش آفرینی سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری بانک ها در فعالیت های پیشران و مولد نیز در این دهه به حداقل رسیده بود.