اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اتاق بازرگانی مطابق با نگاه بخش خصوصی اسناد آمایش را تدوین می‌کند/ باید نگاهمان را از بودجه و پول صندوق توسعه برداریم

اتاق اهواز چهارشنبه 22/Tir/1401 23:20

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری کرمان گفت: تاکنون تدوین سندهای آمایشی با نگاه دولتی بوده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز محمدقاسمی گفت :در کشور ما ظرفیت‌های گسترده بالقوه ای وجود دارد که موانع نمی گذارد، بالفعل شودنوع تفکر دولت نسبت به توسعه یکی از موانع موجود است.

وی افزود: کشورها با سه ابزار زمین، مالیات و اعتبار حقوقی، کشور خود را توسعه داده اند اما در ایران نفت موجب شده که دولت این سه مولفه را مد نظر قرار ندهد.

به عقیده قاسمی محدودیت دوم در بالفعل سازی ظرفیت ها، تحریم ها است که همین موضوع مانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاریخارجی برای تامین مالی پروژه های بزرگ محسوب می شود.

وی اظهار داشت: دولت باید مدیریت سود در مقابل ارزش را مورد توجه قرار دهد؛ با این وجود در فولاد، پتروشیمی و ...، زنجیره ارزش را فدای سود کرده ایم و دولت باید این حوزه را مدیریت می کرد که نکرده استباید این نگاه دولتی که آیا بودجه وجود دارد و یا اینکه پول در صندوق توسعه هست یا خیر را در کشور تمام کرد.