اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

سند توسعه متوازن کرمان باید تهیه شود/ همه برنامه های اتاق بازرگانی در راستای تحقق شعار سال در حال اجراست

اتاق اهواز چهارشنبه 22/Tir/1401 23:25

رئیس اتاق بازرگانی کرمان در آیین افتتاحیه معرفی فرصت های سرمایه گذاری این استان گفت: سند توسعه متوازن کرمان باید تهیه شود.وی افزود: همه برنامه های اتاق بازرگانی در راستای تحقق شعار سال در حال اجراست

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز سیدمهدی طیب‌زاده گفت:  چابک سازی، تمرکز بر بهبود فضای کسب و کار، کاهش پیچیدگی های صدور مجوزها، تامین زیرساخت های متناسب، تکمیل ارزش زنجیره معدن، توجه به اقتصاد گردشگری، بهینه سازی کشاورزی، توسعه کشاورزی مدرن از مهمترین محورهای همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان است.

وی اظهار داشت: عدم اجرای خط 11 گاز سراسری کشور به منظور تامین نیاز کرمان، این استان را با کمبود جدی در آینده روبرو می‌کند.

طیب زاده تاکیدکرد: سند توسعه متوازن استان باید تهیه شود.  استان کرمان ظرفیت و توانایی های لازم برای توسعه متوازن را دارد.