اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

۲ تفاهمنامه همکاری بین اتاق بازرگانی شهرکرد و بین اتاق صنایع دیاله و اتاق بازرگانی میسان عراق منعقد شد

اتاق اهواز شنبه 01/Mordad/1401 09:05

۲ تفاهم‌نامه همکاری در حوزه های تجاری بین رییس اتاق بازرگانی شهرکرد و روسای اتاق صنایع دیاله و اتاق بازرگانی میسان عراق منعقد شد‌.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، همزمان با سفر هیات بلندپایه تجاری کشور عراق در استان چهارمحال و بختیاری، با حضور رئیس اتاق بازرگانی اهواز و معاون هماهنگی اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری، ۲ تفاهم‌نامه همکاری در زمینه های تسهیل امور تجاری منعقد شد.