اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

بازدید هیات تجاری کشور عراق از مجموعه های تولیدی "تاشا" و "ایمن قطعه"

اتاق اهواز سه شنبه 04/Mordad/1401 08:51

هیات تجاری کشور عراق از مجموعه های تولیدی "تاشا" و "ایمن قطعه" در کلانشهر اهواز بازدید کردند.

این بازدید با هدف انجام توافقات تجاری با بخش خصوصی کشور عراق انجام شد.