اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

بخشنامه موضوع دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند الف ماده ۹

بخشنامه ها شنبه 08/Mordad/1401 10:42


بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند الف ماده ۹ ابلاغ شد.

 بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع " دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند الف ماده ۹" طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

بخشنامه