اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

پیام رئیس اتاق بازرگانی اهواز به مناسبت روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی

اتاق اهواز شنبه 22/Mordad/1401 12:31

یکی از تصمیم های مهم که زینت بخش تقویم کشور شده، اختصاص ۲۲ مرداد بعنوان روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی است.
در جهان معاصر که پیچیدگیهای اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی نقش پررنگ تری را در جوامع مختلف ایفا می کنند، وجود سازمان های مردم نهاد و تشکل های اجتماعی حایز اهمیت بسیار است.
بررسی ها نشان می دهد یکی از عواملی که سبب انسجام جامعه و افزایش مسئولیت پذیری آن می شود و همچنین در توسعه همه‌جانبه کشور نقش اساسی دارد، تشکلهای اجتماعی هستند.
یکی از راههایی که نظر و اراده مردم را در حوزه ها و سطوح مختلف متجلی می نماید و فرصت نقش آفرینی به آحاد ملت را مهیا می سازد، تشکلها و مشارکتهای اجتماعی هستند که بر همین اساس است که نگاه حمایتی به تشکلها و مشارکتها بیش از گذشته باید مورد توجه قرار بگیرد.
در این میان نمی توان از تشکلهای مختلف اقتصادی و نقش سازنده و ارزنده و تاثیرگذاری آنها گذشت و به اثر افزاینده آنها بویژه در شناخت حق و حقوق فعالان اقتصادی کشور اشاره نداشت. تشکلهای اقتصادی تعامل دولت و بخش خصوصی را شفاف و مستحکم می کنند که تقویت آنها منجر به تعامل هرچه بیشتر بخش اجرایی و تقنینی با بخش خصوصی کشور می شود.
در پایان این مناسبت را به همه فعالان اجتماعی - اقتصادی بویژه فعالان اقتصادی استان خوزستان تبریک عرض می نمایم و برای همه آرزوی موفقیت می کنم.
شهلا عموری
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز