اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

قدردانی رئیس کانون انجمن صنفی رانندگان ناوگان جاده‌ای و کالایی خوزستان از تلاش‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان

اتاق اهواز یکشنبه 23/Mordad/1401 10:31

امید سلامت رئیس کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان جاده ای و کالایی استان از تلاش‌ها و پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی، قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، امید سلامت در دیدار با شهلا عموری رئیس اتاق و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهارداشت: فعالان اقتصادی استان در بخش‌های مختلفی دچار چالش و موانعی هستند که دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تاکنون به خوبی، مسائل را مورد بررسی قرار داده است.
وی ادامه‌داد: توجه رئیس اتاق بازرگانی اهواز، اعضای هیات نمایندگان و همچنین بدنه کارشناسی این اتاق به مطالبات بخش خصوصی، دستاوردهای قابل قبولی را در حوزه اقتصادی درپی داشته است.
سلامات به خواسته فعالان اقتصادی در حوزه ناوگان حمل جاده‌ای کشور برای بازنگری در افزایش عوارض جاده‌ای حمل کالا از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اشاره‌کرد و گفت: این دبیرخانه پیگیری رضایت بخشی در این خصوص داشته که منجر به دستاردهایی مطلوبی برای بخش خصوصی گردیده است.

عموری: بهبود فضای کسب و کار از اولویت‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است

رئیس اتاق بازرگانی اهواز و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از این دیدار به اهمیت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تاکید و گفت: بهبود فضای کسب و کار، مهمترین اولویت کاری این دبیرخانه محسوب می‌شود و با خواسته‌های فعالان اقتصادی استان را با جدیت دنبال می‌کنیم.
شهلا عموری اضافه‌کرد: بدنه کارشناسی اتاق بازرگانی اهواز با بکارگیری از همه ظرفیت‌ها، آماده حمایت و پیگیری مشکلات و موانع موجود فعالان بخش خصوصی در حوزه های مختلف است.