اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

توجه به نظرات بخش خصوصی برای رونق فعالیت های اقتصادی ضروری است

اتاق اهواز دوشنبه 31/Mordad/1401 10:46

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در نشست هم اندیشی با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه پیشنهادات ارائه شده از سوی نائب رئیس اتاق اهواز کاربردی است گفت: توجه به نظرات بخش خصوصی به منظور رونق هرچه بیشتر فعالیت های اقتصادی در استان امری ضروری است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، آقارضا فتوحی در این نشست با بیان اینکه رونق اقتصادی استان برای دولت از اولویت ویژه ای برخوردار است گفت: در این زمینه همه دستگاه های اجرایی باید با بخش خصوصی تعامل و همکاری داشته باشند.
وی افزود: این همکاری ها می تواند به اجرای سیاست های دولت در حوزه اقتصاد، بیش از پیش شتاب دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان یادآورشد: توسعه روابط اقتصادی با کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس، دروازه ای برای دستیابی به بازار دیگر کشورها خواهد بود که از این طریق، زمینه رونق تولید محصولات ایرانی فراهم می گردد.

ناظر گمرکات خوزستان: اقدامات اتاق بازرگانی در رشد صادرات غیرنفتی از خوزستان کاربردی است
در این نشست نیز، بهروز قره بیگی ناظر گمرکات استان خوزستان به ارائه آمار مربوط به صادرات محصولات ایرانی از مرزهای استان پرداخت و اقدامات صورت گرفته توسط اتاق بازرگانی برای رشد صادرات غیرنفتی از خوزستان را کاربردی عنوان کرد.