اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نوبت دوم مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و افغانستان

اتاق مشترک چهارشنبه 02/Shahrivar/1401 09:51

نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و افغانستان، روز دوشنبه ۲۱ شهریور در اتاق ایران برگزار می‌شود.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده خود را  دوشنبه ۲۱ شهریور، ساعت ۱۲ در محل سالن جلسات طبقه اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به صورت حضوری برگزار می‌کند.

دستور جلسه این نشست عبارت است از:

-استماع عملکرد هیات مدیره در سال ۱۳۹۹ و تصویب آن

-استماع گزارش مالی و گزارش بازرس قانونی مربوط به سال ۱۳۹۹ و تصویب آن.