اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

متوسط تأخیر پروازهای داخلی به ۹۸ دقیقه رسید

اجتماعی شنبه 05/Shahrivar/1401 09:21

آمارهای شرکت فرودگاه‌ها نشان می‌دهد در تیرماه 33 درصد پروازها با تأخیر انجام شده و میانگین تأخیر در پروازها به 98 دقیقه رسیده است.
 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از ایسنا ، بر اساس جدیدترین گزارش‌های رسمی از شرکت فرودگاه‌ها، متوسط زمان تأخیر پروازهای تاخیردار از سوی شرکت‌های هواپیمایی داخلی ۱۹ گانه در تیرماه، به ۹۸ دقیقه رسید که ۳۳ درصد پروازها را شامل می‌شد.

بر اساس گزارش منتشرشده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در تعداد نشست‌وبرخاست ۱۳ درصد کاهش و در اعزام و پذیرش مسافر ۲۶ درصد افزایش داشته است، همچنین ارسال و پذیرش بار و پست ۴۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست‌وبرخاست ۱۸ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۱۷ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۲۶ درصد افزایش داشته است. پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت نیز در تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست‌وبرخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

همچنین پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در تیرماه امسال، تهران- مشهد با ۹۴۴ پرواز بوده و بیشترین نشست‌وبرخاست داخلی در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز و اصفهان انجام شده است.

در این جدول نام ۱۹ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که در تیرماه سال ۱۴۰۱، مجموعاً ۱۴ هزار و ۲۱ پرواز را انجام داده‌اند و همچنان وضعیت تأخیر در پروازهای مسافری مناسب نیست و ۴۶۹۲ پرواز با تأخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته‌اند و میزان تأخیر پروازهای خروجی تاخیردار، ۴۵۸ هزار و ۲۳۲ دقیقه معادل ۷۶۳۶ ساعت و ۳۱۸ روز بوده که ۳۳ درصد پروازها را شامل می‌شود و البته در مقایسه با ماه خرداد ۱۴۰۱، با ۱۳ هزار و ۹۳۱ پرواز خروجی و ۴۶۶۳ پرواز خروجی تاخیردار، درصد تاخیرها افزایش نیافته است.

همچنین در حالی که متوسط زمان تأخیر پروازهای تاخیردار در خردادماه ۱۰۰ دقیقه بود، این رقم در تیرماه به ۹۸ رسید؛ با وجود این، شش شرکت هواپیمایی متوسط پروازهای تاخیردارشان بیش‌تر از ۱۰۰ دقیقه بود که در این میان بیشترین متوسط زمان تأخیر با ۱۳۶ دقیقه متعلق به کیش‌ایر بود و ماهان با ۵۳ دقیقه، کمترین متوسط زمان تأخیر را داشت.

مطابق این آمار، شرکت‌های هواپیمایی چابهارایر و آتاایر به‌ترتیب با ۶۵ و ۵۵ درصد و شرکت‌های هواپیمایی ماهان و زاگرس به ترتیب با ۸ و ۱۵ درصد در پروازهای برنامه‌ای مسافری، بیشترین و کمترین درصد تأخیرات را دارند، به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی ماهان و زاگرس بهترین عملکرد را داشته‌اند.

در تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته، شرکت‌های هواپیمایی کیش ایر و چابهار ایر به ترتیب با ۱۷ و ۱۶ درصد افزایش و شرکت‌های هواپیمایی تابان و معراج به‌ترتیب با ۱۴ و ۱۱ درصد کاهش در پروازهای برنامه‌ای مسافری، بیشترین و کمترین تغییر درصد پروازهای تأخیردار را دارند، به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی تابان و معراج بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته‌اند.