اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

شرکت شهرک‌های صنعتی خورستان از نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی اهواز استقبال می کند

اتاق اهواز یکشنبه 06/Shahrivar/1401 09:15

علی مهدی‌پور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان، ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی اهواز را در حوزه های اقتصادی توانمند عنوان کرد و افزود: قطعا تعامل و همکاری بین بخشی بین دولت و بخش خصوصی باعث بهبود شاخص های اقتصادی بخصوص در حوزه تولید و اشتغال خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی اهواز به واسطه برخورداری از  چهره های اقتصادی توانمند،نظرات کارشناسی و کاربردی را برای بررسی در اختیار مجموعه های دولتی ارائه دهد.

مهدی‌پور گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی از نظرات بخش خصوصی برای بهبود شرایط استقبال می کند.