اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

برگزاری نشست مشترک هیات تجاری عراق و فعالان اقتصادی استان کردستان

اتاق اهواز دوشنبه 07/Shahrivar/1401 09:36

در جریان حضور هیات تجاری کشور عراق در شهر سنندج، فعالان اقتصادی استان کردستان با اعضای این هیات به مذاکرات کاری پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، در ابتدای این نشست، سید کمال حسینی رئیس اتاق بازرگانی سنندج با قدردانی از تلاش های اتاق بازرگانی اهواز برای ایجاد زمینه مطلوب به منظور توسعه ارتباطات تجارب با کشور عراق قدردانی کرد.

همچنین در بخش دیگری از این نشست نیز، سلام قاضی رئیس اتاق صنعت دیاله کشور عراق، ظرفیت های اقتصادی ایران در زمینه های مختلف را توانمند و کاربردی عنوان کرد و افزود: اتاق بازرگانی سنندج در طول ۲ روز گذشته که میزبان هیات تجاری عراق بوده، به خوبی نسبت به معرفی توانمندی های اقتصادی استان کردستان اقدام کرده است.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی اهواز نیز با برنامه ریزی و تلاش هایی که داشته، زمینه مطلوبی برای معرفی بخش قابل توجهی از ظرفیت های اقتصادی استانهای مختلف را فراهم کرده است.

سلام قاضی اضافه کرد: قطعا توسعه هرچه بیشتر مبادلات تجاری بین ایران و عراق، منافع هر دو طرف را فراهم خواهد کرد.