اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش، موکت ، فرش ماشینی و صنایع وابسته – شهریور 1401

نمایشگاه دوشنبه 07/Shahrivar/1401 13:55

رئیس اتاق بازرگانی کاشان  از برگزاری  چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش، موکت ، فرش ماشینی و صنایع وابسته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز محمود تولایی با اشاره به استقرار 75 درصد تولیدکنندگان فرش ماشینی در منطقه کاشان گفت :  از آنجاکه امور مرتبط با سیاست گذاری ، برنامه ریزی و برگزاری این نمایشگاه توسط وزیر صمت به این اتاق واگذار گردیده ، از فعالان اقتصادی این حوزه دعوت بهعمل می آید تا  از این نمایشگاه بازدید کنند .

وی افزود: این نمایشگاه از تاریخ 12 الی 15 شهریور در تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی دایر است .