اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نشست اختصاصی تجاری فعالان اقتصادی خوزستان با هیات تجاری کشور افغانستان برگزار شد

اتاق اهواز جمعه 11/Shahrivar/1401 11:12

در سومین روز از نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و فرآوری تهران، نشست B2B فعالان اقتصادی خوزستان با هیات تجاری کشور افغانستان بصورت اختصاصی برگزار شد.

 در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی اهواز بر ضرورت توسعه حجم مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان تاکید کرد و گفت: قطعا خوزستان در آینده بر افزایش حجم این مبادلات تاثیرگذار خواهد بود.