اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مطالبه رئیس اتاق بازرگانی اهواز برای انتقال حساب های بانکی صنایع بزرگ مستقر در خوزستان به استان

اتاق اهواز شنبه 19/Shahrivar/1401 09:47

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت:  تولیدکنندگان در تامین سرمایه درگردش از طریق بانک‌ها شدیدا با مشکل روبرو هستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز عموری در نشست شورای اداری استان خوزستان و فعالان اقتصادی با وزیر امور اقتصادی و دارائی مطرح کرد؛

بر اساس آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب و کار، سه مولفه نامناسب برای فعالین بخش خصوصی بیشترین موانع را ایجاد کرده است.

۱.غیرقابل پیش‌بینی و تغییرات قیمت مواد اولیه

۲.بی ثباتی سیاست ها و قوانین و اعمال تغییرات متعدد فرآیندها

۳.دشواری تامین منابع مالی با هدف تهیه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی