اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تبریک اعضای کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان درپی انتخاب اتاق اهواز به عنوان اتاق ماه آگوست 2022 ICC

اتاق اهواز شنبه 19/Shahrivar/1401 14:52

اعضای کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان انتخاب اتاق اهواز به عنوان اتاق ماه آگوست 2022 ICC را تبریک گفتند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، در جریان برگزاری نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان، پس از بررسی دستور کار این جلسه در جریان اعلام خبر انتخاب اتاق اهواز به عنوان اتاق ماه آگوست 2022 فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان، این انتخاب را به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، تبریک گفتند.
گفتنی است، اتاق اهواز با قرار گرفتن در استان خوزستان و وجود صنایع اصلی نفت، کشتیرانی و کشاورزی به تسهیل و توسعه رشد اقتصادی منطقه کمک کرده و فعالیت ها و خدمات متنوعی به تجار خود ارائه داده است.
بر اساس شاخص های ICC، فعالیت اتاق اهواز در رشد بخش خصوصی محلی خود و برقراری ارتباط با اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن سایر کشورها موثر بوده است.
در این راستا،  اتاق بازرگانی اهواز اخبار، رویدادها و پروژه های مختلف جدیدی را در پلتفرم ارتباطی اتاقهای بازرگانی سراسر دنیا (Chambers Connect) به اشتراک گذاشته است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز موفق شد بواسطه مشارکت فعال از بین تمام اعضا توسط فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی (ICC-WCF) در ماه آگوست ۲۰۲۲ به عنوان اتاق ماه (Chamber of the Month) انتخاب شود.