اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

ضرورت معرفی هرچه بیشتر ظرفیت های تولیدی شرکت لوله سازی اهواز به بازارهای بین المللی

اتاق اهواز دوشنبه 21/Shahrivar/1401 09:51

سید سلطان حسینی امین نائب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز و  میثاق کعبی عضو هیات مدیره شرکت لوله سازی اهواز  در نشستی ، بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر ظرفیت و توانمندی‌های تولیدی این شرکت به بازارهای بین المللی تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، سید سلطان حسینی امین با اشاره به نقش برجسته شرکت لوله سازی اهواز در صنعت نفت و گاز کشور گفت: محصولات تولیدی لوله سازی اهواز نتایج اثربخشی برای ایجاد خودکفایی و قطع وابستگی صنعت نفت به خارج کشور داشته است‌.

وی با اشاره به مشارکت شرکت لوله سازی اهواز در تکمیل خط لوله گروه به جاسک بیان داشت: اجرای این پروژه، نماد خودباوری و توانمندی فنی کشورمان در سطح بین المللی است.

حسینی امین بر آمادگی اتاق بازرگانی اهواز برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت و توانمندی های این شرکت تخصصی با هدف فعالیت در عرصه های بین المللی تاکید کرد و گفت: قطعا این شرکت همانگونه که در عرصه داخلی دستاوردهای درخشانی داشته می تواند با فعالیت در حوزه صادرات محصول، به رشد هرچه بیشتر اقتصادی کشور کمک کند.