اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا 23 مهر برگزار می‌شود

اتاق مشترک یکشنبه 10/Mehr/1401 09:06

نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا 23 مهر ساعت 11 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار خواهد شد.

بررسی و استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره منتهی به 29/12/1400 و تصویب آن، بررسی و استماع گزارش خزانه دار و بازرس و بررسی ترازنامه مالی منتهی به 29/12/1400 و تصویب آن، بررسی و تصویب بودجه سالیانه 1401، تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب بازرسان  اصلی و علی البدل و سایرمواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت دوم) باشد در دستور کار این جلسه خواهد بود.