اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

انتخابات میان دوره ای هیات رئيسه اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد

اتاق اهواز یکشنبه 24/Mehr/1401 08:21

مدیر امور استان‌های اتاق بازرگانی ایران سرکار خانم دکتر جمالی اظهار داشتند: پیرو درخواست اکثریت اعضای هیات نمایندگان اتاق اهواز مبنی بر برگزاری انتخابات میان دوره ای اعضای هیات رییسه آن اتاق برابر بند ۷/۵ ماده ۷ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستان مصوب سال ۱۳۹۷ و با موافقت اتاق ایران، انتخابات میان دوره ای هیات رئیسه اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری تحلیل بازار اظهار داشت : به همین سبب این انتخابات در دستور کار اولین نشست هیات نمایندگان اتاق اهواز قرار گرفت و اتاق ایران برای نظارت بر فرایند این انتخابات نمایندگانی را از بخش حقوقی اتاق و امور استان‌ها در تاریخ ۱۸ مهر به اهواز اعزام نمودند.
وی ادامه داد: این انتخابات با حضور اکثریت اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد.
گفتنی است، برگزاری قانونی این انتخابات درحالی است که  در نتیجه انتخابات میان دوره ای هیات رئيسه اتاق بازرگانی اهواز با اعتماد مجدد و رای قاطع هیات نمایندگان محترم آن اتاق، شهلا عموری به سمت ریاست اتاق ،خیریه نیسی نایب رییس اول، سیروس عبیاوی نایب رییس دوم، علی حمولی طرفی خزانه دار و مهدی رحیمی بعنوان منشی هیات رییسه انتخاب شدند. تنها تغییر در ترکیب هیات رئیسه اتاق اهواز، انتخاب خیریه نیسی به عنوان نائب رئیس اول اتاق اهواز است.
شایان ذکر است، آرزو جمالی مدیر امور استان‌ها و همچنین نعمت سلیمانی نماینده حقوقی به عنوان ناظر و نماینده اتاق بازرگانی ایران در انتخابات میان دوره ای اتاق اهواز حضور داشتند.