اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

خوزستان از سازمان توسعه تجارت، انتظارات بیشتری برای تسهیل فعالیت های بازرگانی دارد

اتاق اهواز شنبه 07/Aban/1401 11:28

معاون اقتصادی استانداری خوزستان در همایش آشنایی با فرصت های تجاری قاره آفریقا که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد گفت: شرایط اقتصادی خوزستان در خاورمیانه بی نظیر است ، خوزستان با دارا بودن هفت بندر و داشتن مرزهای بین المللی و تامین۷۰ درصد مایحتاج کشور یکی از استان های استراتژیک اقتصادی است و توقع داریم که به خوزستان در بخش اقتصاد در بُعد جهانی نگاه شود.
آقا رضا فتوحی ادامه داد: وقتی ۸۲ درصد نفت و گاز کشور در خوزستان است و رتبه یک کشاورزی کشور را دارد باید بیشتر از گذشته فعالیت های اقتصادی در این استان انجام شود.
معاون اقتصادی استانداری خوزستان فتوحی با بیان اینکه در سازمان توسعه تجارت باید پایگاه اقتصادی و تجاری برای خوزستان ایجاد شود اظهار داشت: با وجود تمام امتیازها و اقداماتی که در استان خوزستان صورت گرفته هنوز این مهم محقق نشده است.
وی با تاکید بر انجام  کشت فرا سرزمینی توسط فعالان اقتصادی و کشاورزی اظهار داشت: متاسفانه در ایران چندان به موضوع کشت فرا سرزمینی پرداخته نشده است .