اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

متقاضیان شرکت در رویداد انتخاب صادرکنندگان برگزیده خوزستان ثبت نام کنند

اتاق اهواز دوشنبه 09/Aban/1401 08:58

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: متقاضیان شرکت در رویداد انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانها از جمله خوزستان می توانند تا روز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه در سامانه e-tpo.ir ثبت نام کنند.

 محمد نجفیان یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تمدید ثبت نام رویداد انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال جاری تا ۱۱ آبان ماه اظهارداشت: باتوجه به استقبال متقاضیان، فرآیند ثبت نام شرکت کنندگان حضور در این رویداد تمدید شده است.

وی ادامه داد: متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده برگزیده استانی سال ۱۴۰۱ می توانند با مراجعه به سامانه e-tpo.ir تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه جاری، اقدام به ثبت نام کنند.

نجفیان تصریح کرد: به منظور تکمیل فرآیند حضور در این رویداد، از بازرگانان فعال در عرصه صادرات خواسته می شود تا پس از انجام ثبت نام، اسناد و مدارک مربوطه را به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکننده برگزیده استانی مستقر در اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان تحویل دهند.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت : انتخاب و معرفی صادرکنندگان در فهرست نهایی منتخبان امسال منوط به ایفای حداقل ۶۰‌درصد تعهدات ارزی مطابق با مصوبات کمیته اقدام ارزی درنظر گرفته ‌شده‌ است.