اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اتاق اهواز میزبان نخستین نشست کمپین ملی توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی است

اتاق اهواز چهارشنبه 11/Aban/1401 14:36

در انتهای اجلاس تجارت محصولات کشاورزی و غذا، کمپین ملی توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی تشکیل و پوستر آن توسط وزیر جهادی کشاورزی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و همچنین شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز به امضا رسید.

برابر با برنامه ریزی های انجام شده، قرار است که نخستین جلسه این کمپین با حضور اعضا در اتاق اهواز برگزار شود.