اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تمدید زمان امهال مطالبات واحد‌های تولیدی دارای بدهی غیرجاری تا پایان شهریور ۱۴۰۲

بخشنامه ها چهارشنبه 18/Aban/1401 10:31


شورای پول و اعتبار با تمدید زمان امهال مطالبات واحد‌های تولیدی دارای بدهی غیرجاری، تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.


به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، پیرو بخشنامه شماره ۳۸۲۵۲۹‌‌‌/۹۹ مورخ ۲۹‌‌‌/۱۱‌‌‌/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ تمدید مصوبه جلسه مورخ ۲۹‌‌/۱۱‌‌/۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار در خصوص لزوم امهال مطالبات واحد‌های تولیدی دارای بدهی غیرجاری با شرایط معین، شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و سیصد و چهل و ششمین جلسه مورخ ۱۹‌/۷‌/۱۴۰۱، با هدف مساعدت به بنگاه‌های تولیدی، با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تمدید مصوبه جلسه مورخ ۲۱‌‌‌/۱۱‌‌‌/۱۳۹۹ آن شورا در این رابطه، موافقت نمود و بدین‌ترتیب مهلت مندرج برای امهال مطالبات واحد‌های تولیدی دارای بدهی غیرجاری، تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید گردید.

بر این اساس، مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحد‌های تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به تشخیص و معرفی کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید در چارچوب ضوابط ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دچار مشکل شده‌اند و تمام یا بخشی از بدهی‌آن‌ها، غیرجاری شده است، بدهی واحد‌های تولیدی مشمول را برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال، با أخذ میزان (۵‌‌‌‌/۷ درصد) از مانده بدهی و با دوره تنفس شش‌ماهه در چارچوب "دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری"، امهال کند.