اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی عمان ۲۰۲۲

نمایشگاه دوشنبه 23/Aban/1401 08:26

نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی عمان Oman Agrofood 2022 چهارمین دوره، در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ آذر در محل دایمی نمایشگاه های مسقط عمان برگزار می گردد.

نمایشگاه  اگروفود عمان با حمایت وزارت کشاورزی و شیلات عمان همراه با ارائه نوآوری های همسو با OMAN Vision 2024 در بخش های کشاورزی و شیلات است.

این رویداد یکی از اقدامات فناورانه عمان در حوزه کشاورزی و بخش شیلات در راستای چشم انداز 2040 عمان می باشد. عمان با توجه به شرایط ژئوگرافیکی و ژئوپلتیک خود و همچنین بنادر و ارتیاط با بنادر جهانی زمینه مناسبی را جهت سرمایه گذاری و تجارت بین المللی فراهم آورده است. با توجه به چشم انداز 2040 هدف اساسی وزارت کشاورزی عمان به روز رسانی بخش کشاورزی و توسعه مزارع روستایی به منظور شکوفایی بخش غیرنفتی عمان می باشد. از این رو کشاورزی و شیلات دو اولویت اساسی سرمایه گذاری دولت عمان در طرح توسعه اقتصادی خود می باشد.