اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نمایشگاه فناوری کشاورزی برزیل - اردیبهشت 1402

نمایشگاه شنبه 19/Azar/1401 13:29

در راستای بهره گیری از فرصت های تجارت و همکاری با برزیل ، سفارت ایران در خصوص نمایشگاه فناوری کشاورزی برزیل سفارت ایران در برازیلیا با ارسال اطلاعات نمایشگاه فناوری کشاورزی برزیل AGRISHOW2023 در این نمایشگاه توصیه نموده است .

این نمایشگاه در سان پائولو از تاریخ 11 الی 15 اردیبهشت 1402 برگزار می گردد .

برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه شود .