اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق

نمایشگاه دوشنبه 28/Azar/1401 12:28

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در اهواز نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۷ الی ۳۰ دی ماه سال جاری در حوزه ساخت وساز و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه اربیل عراق برگزار می گردد .