اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران عمان

اتاق مشترک چهارشنبه 30/Azar/1401 09:03

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و عمان ساعت 9:30 صبح سه‌شنبه 27 دی در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار خواهد شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و عمان ساعت 9:30 صبح روز سه‌شنبه 27 دی به صورت حضوری در طبقه هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  واقع در خیابان طالقانی، تقاطع شهید موسوی، شماره 175، طبقه هشتم برگزار خواهد شد.

گزارش عملکرد هیات مدیره و برگزاری انتخابات دور سوم هیات مدیره اتاق مشترک در دستور کار این مجمع خواهد بود.