اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تقویم نمایشگاهی اربیل عراق در سال 2023

نمایشگاه شنبه 03/Dey/1401 11:22

 لیست نمایشگاه های مرکز نمایشگاهی اربیل عراق در سال 2023 تهیه شده توسط سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل قابل ملاحظه میباشد.