اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

فهرست نمایشگاه های بین المللی ازبکستان در سال 2023

نمایشگاه شنبه 03/Dey/1401 11:51


 فهرست نمایشگاه های بین المللی ازبکستان در سال۲۰۲۳ که توسط شرکت نمایشگاهی بین المللی این کشور برگزار خواهد شد، منتشر شد .

شایان ذکر است موضوع برخی از نمایشگاه های مزبور شامل نساجی، ساختمان، کشاورزی، صنعت غذائی، صنعت داروئی، نفت و گاز، پلاستیک و پلیمر، حمل و نقل، صنعت معدن و غیره می باشد.

فهرست از اینجا قابل دسترسی است .