اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اعضای اتاق ایران و گرجستان تا 27 دی‌ماه برای تکمیل پرونده عضویت فرصت دارند

اتاق مشترک شنبه 10/Dey/1401 12:35

بر اساس اطلاعیه شماره 3 انتخابات اتاق مشترک ایران و گرجستان، اعضا این اتاق برای شرکت در مجمع انتخاباتی و رأی‌دهی، حداکثر تا تاریخ 27/10/1401 فرصت دارند نسبت به تکمیل پرونده عضویت اقدام کنند.

بنا بر اطلاعیه شماره 3 انتخابات اتاق مشترک ایران و گرجستان، کلیه اعضا این اتاق مشترک برای شرکت در مجمع انتخاباتی و رأی‌دهی، حداکثر تا تاریخ 27/10/1401 فرصت دارند از طریق مراجعه به معاونت بین‌الملل اتاق ایران یا تماس با شماره تلفن 85732377 نسبت به اطلاع از وضعیت عضویت خود و تکمیل پرونده عضویت اقدام کنند.

همچنین کلیه اعضایی که عضویت آن‌ها تأیید شده است؛ حداکثر تا تاریخ 24/10/1401 فرصت دارند درخواست نامزدی جهت انتخابات هیات مدیره را مکتوب در دبیرخانه اتاق ایران ثبت کنند.

همچنین در مورد نامزدی اعضاء هیات مدیره اشخاص حقوقی به غیر از مدیرعامل، لازم است همزمان با ارائه درخواست نامزدی، صورت جلسه هیات مدیره شرکت؛ دال بر تأیید نامزدی، ارائه شود.