اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجوز تاسیس اتاق مشترک ایران و ژاپن صادر شد

اتاق مشترک یکشنبه 18/Dey/1401 12:55

با تصمیم هیات رئیسه اتاق ایران، مجوز تاسیس اتاق مشترک ایران و ژاپن صادر شد و اعضا واجد شرایط تا 20 دی فرصت دارند مدارک خود را به معاونت بین الملل اتاق ایران ارسال کنند.
هیات رئیسه اتاق ایران، مجوز تاسیس اتاق مشترک ایران و ژاپن را صادر کرد. بر این اساس معاونت بین‌الملل اتاق ایران از کلیه اعضا واجد شرایط دعوت کرد جهت ثبت نام و عضویت در مجمع عمومی موسس مدارک خود را حداکثر تا روز سه شنبه 20 دیماه سالجاری به این معاونت ارسال کنند. تاریخ برگزاری مجمع عمومی موسس متعاقباً اعلام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در مجمع عمومی مؤسس(وفق ماده 9 آیین نامه):

الف- برخورداری از کارت بازرگانی یا عضویت معتبر اتاق های سراسر کشور یا اتاق تعاون

ارایه یکی از مدارک مثبته دال بر فعالیت تجاری با کشور مربوطه( شامل اظهارنامه‌ گمرکی ناظر بر تبادل کالا با کشور مربوطه، مستندات ثبت شرکت در کشور مربوطه، اسناد شرکت در مناقصه در کشور مربوطه، همچنین در خصوص شرکت های حمل و نقل بین المللی، ارایه اسناد نمایندگی از شرکت های کشتیرانی کشور مربوطه و یا ارائه مدارک مثبته دال برحمل بار از دریا به مقصد کشور مربوطه که به تایید واحد کارنه تیر اتاق رسیده باشد)
واریز مبلغ 5 میلیون ریال به حساب اتاق ایران بعد از تایید احراز شرایط الف و ب توسط اتاق ایران
تبصره: اتاق های سراسر کشور ضمن مصوبه هیات رئیسه اتاق مربوطه، می توانند یک نفر از اعضاء خود را بدون احراز شرایط مندرج در بند ب، جهت عضویت در مجمع عمومی موسس معرفی کنند.