اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

انتخاب مجدد شهلا عموری بعنوان عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

اتاق اهواز چهارشنبه 28/Dey/1401 11:25


در جریان برگزاری انتخابات هیات رئیسه دور سوم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، شهلا عموری مجدد به عنوان عضو هیات رئیسه این اتاق انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، در ابتدای جلسه، گزارش تفریغ بودجه و صورتهای مالی حسابرسی شده ۸ ماهه و گزارش عملکرد پنج ساله دور دوم هیات رئیسه اتاق مشترک قرائت شد. 
در ادامه با حضور ۱۰۵ عضو این اتاق مشترک  ،  انتخابات هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و عمان در قالب 10 کاندید برگزار شد و اعضای اصلی اتاق مشترک به ترتیب آرا، به شرح زیر انتخاب شدند:

۱. اقای جمال رازقی با ۸۴ رای
۲. خانم شهلا عموری با ۷۹ رای
۳. اقای محمد ابراهیم علوی با ۷۰ رای
۴. اقای محمدامین صباغی زاده با ۶۶ رای
۵. اقای حمیدرضا صالحی با ۶۵ رای
۶. اقای احمد شیرزادیان با ۶۲ رای
۷. اقای حمیدرضا متقاعدی با ۵۲ رای 
علاوه بر این نیز، انتخابات رئیس و نواب رئیس دور سوم اتاق مشترک برگزار و افراد زیر بعنوان هییت رئیسه جدید اتاق مشترک انتخاب شدند:
۱. اقای جمال رازقی رئیس
۲. اقای محمدامین صباغی زاده نایب رئیس اول
۳. خانم شهلا عموری نایب رئیس دوم
۴. اقای سید محمدابراهیم علوی عضو هییت مدیره و خزانه دار
۵. اقای حمیدرضا صالحی عضو هیات مدیره ناظر بر امور کمیسیونها
۶- آقای احمد شیرزادیان عضو هییت مدیره 
۷- آقای حمیدرضا متقاعدی عضو هییت مدیره