اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اولین مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و ژاپن  17 بهمن ماه برگزار می شود

اتاق مشترک دوشنبه 03/Bahman/1401 08:31

مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن 17 بهمن ماه برگزار خواهد شد و علاقه مندان برای حضور در این مجمع تا 12 بهمن فرصت دارند مدارک خود را ارسال کنند.

مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن 17 بهمن ماه ساعت 14:00 در محل سالن اجتماعات طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می شود. علاقه مندان به عضویت در مجمع مؤسس این اتاق مشترک تا تاریخ 12 بهمن فرصت دارند نسبت به تکمیل مدارک و مستندات و اعلام نامزدی هیئت مدیره به شماره فکس 88825111 به نام معاونت بین الملل اتاق ایران اقدام کنند. همچنین علاقه مندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی می توانند با شماره تلفن 85732388 تماس بگیرند.

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در مجمع عمومی مؤسس وفق ماده 9 آیین نامه عبارت اند از:

الف- برخورداری از کارت بازرگانی یا عضویت معتبر اتاق های سراسر کشور یا اتاق تعاون

ب‌- ارایه یکی از مدارک مثبته دال بر فعالیت تجاری با کشور مربوطه( شامل اظهارنامه‌ گمرکی ناظر بر تبادل کالا با کشور مربوطه، مستندات ثبت شرکت در کشور مربوطه، اسناد شرکت در مناقصه در کشور مربوطه، همچنین در خصوص شرکت های حمل و نقل بین المللی، ارایه اسناد نمایندگی از شرکت های کشتیرانی کشور مربوطه و یا ارائه مدارک مثبته دال برحمل بار از دریا به مقصد کشور مربوطه که به تایید واحد کارنه تیر اتاق رسیده باشد.)

ج-واریز مبلغ 5 میلیون ریال به حساب اتاق ایران با شناسه واریزی 9900080250193 بانک ملت به نام اتاق ایران ( لطفا قبل از واریز وجه از تایید اولیه مدارک اطمینان حاصل فرمایید)

تبصره: اتاق های سراسر کشور ضمن مصوبه هیات رئیسه اتاق مربوطه، می توانند یک نفر از اعضاء خود را بدون احراز شرایط مندرج در بند ب، جهت عضویت در مجمع عمومی موسس معرفی کنند.