اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران فنلاند 17 بهمن برگزار می‌شود

اتاق مشترک دوشنبه 03/Bahman/1401 08:32

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و فنلاند ساعت 16 دوشنبه 17 بهمن در طبقه اول اتاق ایران برگزار خواهد شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و فنلاند ساعت 16 روز دوشنبه 17 بهمن در طبقه اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، تقاطع شهید موسوی، شماره 175، با رعایت کلیه تشریفات قانونی برگزار خواهد شد.

استماع گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 1400 و تصویب آن، استماع و تصویب گزارش صورت‌های مالی اتاق مشترک منتهی به 29 اسفند 1400 و گزارش بازرس و تصویب آن، تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل و سایر موارد در دستور کار این نشست خواهد بود.