اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

کسب و کارهای مطرح کشور دچار بحران جانشین پروری هستند

اتاق اهواز شنبه 08/Bahman/1401 09:38

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران یکی از چالش های مهم در تحقق رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی کشور را بحران جانشین پروری عنوان کرد و گفت: به همین دلیل، فعالیت کسب و کارهای مطرح کشور بعد از عمر ۴۰ تا ۵۰ سال متوقف می شود.

فرشید شکرخدایی در همایش «رقابت پذیری در اقتصاد ایران» که در محل اتاق بازرگانی اهواز و با حضور روسا و دبیران کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهارداشت: یکی از مشکلات کشور ما در حوزه رقابت پذیری، طول عمر کسب و کارها است.

وی با بیان اینکه در ایران بنگاه اقتصادی با عمر ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال نداریم و متوسط عمر آنها بین ۴۰ تا ۵۰ سال است افزود: اکوسیستم کسب و کار در ایران، مانع از شکل گیری بنگاه های با عمر بالا شده است.

وی تصریح کرد: اکثر کسب و کارها مطرح ایران، با بحران جانشین پروری روبرو هستند؛ بطوری که امکان ادامه فعالیت آنها آنها به دلیل نبود جانشین وجود ندارد و در نهایت توسط فعالان اقتصادی دیگر، تغییر کاربری می یابند.

شکرخدایی یکی دیگر از عوامل عمر پایین بنگاه های اقتصادی کشور را عدم ورود آنها به بازار سرمایه دانست و گفت: بنابراین یکی از شاخص های رقابت پذیری کسب و کارها را باید متوسط طول عمر (بقاء) بنگاه های عنوان کرد.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که رقابت پذیری بنگاه ها از طریق پرداخت مالیات، ایفای مسئولیت های اجتماعی و ایجاد اشتغال، باعث رفاه جامعه می گردد.