اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

بخش خصوصی ظرفیت مطلوبی برای مشارکت در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور دارد

اتاق اهواز شنبه 08/Bahman/1401 09:40

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی  خوزستان با اشاره به اینکه #رقابت‌پذیری اقتصادی یکی از سرفصل های مهم در برنامه هفتم توسعه خواهد بود گفت: بخش خصوصی کشور از ظرفیت مطلوب کارشناسی برای مشارکت در تدوین این برنامه توسعه ای برخوردار است.

مهرداد نیکو در همایش «رقابت پذیری در اقتصاد ایران» که با حضور روسا و دبیران کمیسیون های تخصصی اتاق ایران در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد اظهارداشت: برابر با ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، جمهوری اسلامی می بایست تا پایان سال 1400 به رتبه سوم منطقه در حوزه رقابت پذیری اقتصادی منطقه دست می یافت.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش های بین المللی، ایران از رتبه 62 در سال 2011 به رتبه 99 دنیا تنزل پیدا کرده که این موضوع دلایل مختلفی دارد. از جمله این دلایل می توان به تغییر روش گزارش‌گیری ها به منظور انجام ارزیابی ها اشاره کرد.

نیکو تصریح کرد: اما دلیل مهم دیگری که باعث تنزل این جایگاه شده، عملکرد بد ما در داخل برای تحقق شاخص ها بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با تاکید براینکه شاخص های ارزیابی  کشورها در زمینه رقابت پذیری اقتصادی به سمت انقلاب صنعتی چهارم تعریف شده است افزود: در انقلاب صنعتی چهارم، موضوعاتی رباتیک و توسعه فناوری های مبتنی بر دانش بنیان، اهمیت بیشتری پیدا کرده اند.

وی بیان اینکه ایران در مولفه نیروی کار ارزان و دسترسی به انرژی ارزان از مزیت بیشتری نسبت به خیلی از کشورها برخوردار است گفت: با این وجود در ارزیابی های بین المللی، این مولفه ها از ضریب اهمیت کمتری برخوردار شده اند.

نیکو ادامه داد: باتوجه به این شرایط، باید در حوزه رقابت پذیری برنامه ریزی کرد که بخش خصوصی از ظرفیت کارشناسی مطلوبی برخوردار است.

دبیر شورای برنامه ریزی خوزستان خاطرنشان کرد: پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه می تواند به بهبود جایگاه ایران در حوزه رقابت پذیری منطقه منجر گردد.