اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

کاربرد شبکه بانکی در اقتصاد ایران باید حمایت از بخش خصوصی باشد

اتاق اهواز شنبه 08/Bahman/1401 09:45

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه بانک ها در کشور ما به بنگاه های اقتصادی تبدیل شده اند گفت: بخش خصوصی به دلیل محدودیت منابع، نمی تواند با چنین بنگاه های رقابت و حتی تعامل داشته باشد؛ لذا نیاز است تا کاربرد شبکه بانکی در اقتصاد ایران به سمت حمایت از بخش خصوصی تغییر کند.

شهلا عموری در همایش «رقابت پذیری در اقتصاد ایران» که در محل اتاق بازرگانی اهواز و با حضور روسا و دبیران کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد اظهارداشت: بانک ها، بخش قابل توجهی از منابع مالی موجود در کشور را در اختیار دارند اما این منابع بطور کیفی در اختیار تولید و بخش خصوصی قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: یکی از ایراداتی که به شبکه بانکی کشور وارد است، بنگاه داری بانک ها است؛ بنابراین در چنین شرایطی طبیعی است که نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور کم رنگ شود.

 

اقتصاد دستوری یکی از موانع اصلی رشد بخش خصوصی

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب شناسی ارز دو نرخی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: درحالی فعال اقتصادی باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کند که باید برای ادامه فعالیت، ارز مورد نیاز خود با نرخ ۴۵ هزار تومان را از بازار آزاد تهیه کند.

عموری تصریح کرد: در چنین شرایطی، فعال اقتصادی بالاجبار باید از چرخه اقتصادی حذف و یا کالای مورد نیاز بازار داخلی را با نرخ ارز ۴۵ هزار تومانی عرضه کند.

وی یادآورشد: اقتصاد دستوری یکی از موانع اصلی بخش خصوصی است که باید با کمک همه ارکان اجرایی دولت، برای کاهش تبعات چنین وضعیتی چاره اندیشی کرد.
 

ضرورت رفع محدودیت های داخلی جهت افزایش حجم ترانزیت کالا

رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین موضوع ترانزیت کالا در کشور را با اهمیت عنوان کرد و گفت: توجه به این موضوع، می تواند زمینه های رشد اقتصادی کشور در حوزه تجارت خارجی را فراهم کند.

وی اضافه کرد: علیرغم اینکه کد  ترانزیت برای مرزهای استان خوزستان اخذ شده، اما به دلیل محدودیت های مختلف داخلی، عملکرد قابل قبولی در این بخش مشاهده نمی شود.

عموری با اشاره به اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس در حال استفاده از منافع اقتصادی حاصل از چنین فعالیتی هستند ادامه داد: قطعا با برنامه ریزی های کارشناسی و کیفی، امکان بهره مندی ایران در زمینه ترانزیت کالا، بخصوص از طریق مرزهای خوزستان فراهم است.

کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی بازوان کارشناسی دولت و بخش خصوصی

عموری همچنین کمیسیون های تخصصی اتاق های بازرگانی در سراسر کشور را بازوان کارشناسی دولت و بخش خصصوی عنوان کرد و گفت :  این کمیسیون ها می توانند در شناسایی آسیب ها و همچنین ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع موانع  موجود نقش تاثیرگذاری داشته باشند . وی بیان داشت : توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی ، قطعا در کاهش مشکلات و بهبود فضای کسب و کار اثرگذار است .